Nasze realizacje i projekty

W 2010 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą Oxford Instruments Nanoscience. Dostarczyliśmy pierwszy, optyczny kriostat helowy Optistat CF dla Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Rzetelna i terminowa dostawa sprawiła, że jeszcze w tym samym roku otrzymaliśmy zamówienia na dwa optyczne kriostaty helowe oraz jeden optyczny kriostat azotowy. Wielkim wyzwaniem dla nas była dostawa wraz z instalacją dwóch pierwszych magnesów nadprzewodzących Spectromag SM4000-11 oraz Microstat MO dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zrealizowana w 2011 roku w historycznym budynku przy ulicy Hożej 69 w Warszawie. W Latach 2011 – 2012 z sukcesem realizowaliśmy dostawy i instalacje zarówno kriostatów azotowych i helowych oraz czterech układów kriogenicznych z magnesem nadprzewodzącym. Pod koniec 2012 roku zrealizowaliśmy pierwszą dostawę wraz z instalacją suchej chłodziarki rozcieńczalnikowej TritonDR200 z silnym magnesem nadprzewodzącym o indukcji 14 Tesli dla Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Była to jedna z pierwszych zainstalowanych na świecie chłodziarek rozcieńczalnikowych suchych z tak silnym magnesem nadprzewodzącym i układem szybkiej wymiany próbki typy „top loading”.
Kolejne lata to regularne dostawy różnych układów kriogenicznych, magnesów nadprzewodzących, części kriogenicznych, elektronicznych układów pomiarowych oraz usług serwisowych.
Powstanie nowych budynków wydziałów Fizyki w Warszawie, Białymstoku i Krakowie to dla nas nowe zadania do odinstalowania, przetransportowania i ponownej instalacji wrażliwej aparatury kriogenicznej, które wykonaliśmy w latach 2015 – 2017.
W tym również okresie zrealizowaliśmy dostawy i instalacje dwóch kolejnych chłodziarek rozcieńczalnikowych, typ TritonDR400 z wektorowym magnesem nadprzewodzącym o indukcji 6,1,1 Tesli dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz w wykonaniu specjalnym chłodziarki rozcieńczalnikowej typ KelvinoxHA z silnym magnesem nadprzewodzącym o indukcji 16 Tesli dla Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Do dnia dzisiejszego jesteśmy aktywni na rynku polskim, dostarczając regularnie produkty Oxford Instruments dla wszystkich ośrodków naukowych. Obecnie rozszerzamy naszą ofertę kriogenicznej aparatury naukowo badawczej o układy pomiarowe oraz elektromagnesy pierścieniowe. Widzimy coraz większe zainteresowanie układami pracującymi w ultra niskich temperaturach i silnych polach magnetycznych do poznawania zasad działania i rozwoju fizyki kwantowej. Poszerzyliśmy naszą ofertę optycznych kriostatów azotowych i helowych o rynek w Czechach i Słowacji.

2021

 • Microstat HiRes Pillar (Oxford Instruments) – Optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Optistat CF (Oxford Instruments) – Optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • MercuryIPS (Oxford Instruments) – Zasilacz magnesu nadprzewodzącego, miejsce instalacji Akademia Górniczo Hutnicza AGH, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Kraków
 • MercuryIPS (Oxford Instruments) – Zasilacz magnesu nadprzewodzącego, miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • MercuryITC (Oxford Instruments) – Kontroler temperatury w zakresie 300mK – 500K, miejsce instalacji OEM
 • Optistat DNV (Oxford Instruments) – Optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • Microstat HiRes (Oxford Instruments) – Optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • EQ-99X-QZ-S (Hamamatsu Photonics) – Źródło światła na zakres spektralny 170-2100 nm, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • HelioxVL (Oxford Instruments) – Chłodziarka milikelvinowa oparta na sorpcyjnym pompowaniu 3He, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Sample Protect (Oxford Instruments) – Układ kontrolny do pomiarów transportu kwantowego, miejsce instalacji Akademia Górniczo Hutnicza AGH, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Kraków
 • Microstat HiRes (Oxford Instruments) – Optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – Optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji OEM
 • HMS-3000/MS55T (Microworld ) – System do wykonywania pomiarów hallawskich, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • EQ-99X-QZ-S (Hamamatsu Photonics) – Źródło światła na zakres spektralny 170-2100 nm, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Cosmos (F-DGSI FRANCE ) – Generator czystego wodoru Cosmos, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Model SVTA-EBS-450 (SVT INC) – Źródła molekularne wysokotemperaturowe do urządzenia MBE, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • RH-10KV (SVT INC) – Zasilacz wysokiego napięcia do sterowania źródłem molekularnym w urządzeniu MBE, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa

2020

2019

 • Microstat HiRes Pillar (Oxford Instruments) – Optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy, elektromagnes 0.3T, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Optistat DNV (Oxford Instruments) – Optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Fizyki, Bydgoszcz
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – Optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Optistat DNV (Oxford Instruments) – Optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Politechnika Warszawska, Wydział fizyki, Warszawa
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – Optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji OEM
 • Microstat He Rectangular Tail (Oxford Instruments) – Optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Optistat CF (Oxford Instruments) – Optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 • Microstat HiRes (Oxford Instruments) – Optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Optistat CFV (Oxford Instruments) – Optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • ANRv51/RES (Attocube Systems AG) – System piezo przesuwów krokowych , miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • LT-APO/VISIR/0.82/xs (Attocube Systems AG) – Niskotemperaturowy achromatyczny obiektyw mikroskopowy, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • ANRv51/RES+/ULT (Attocube Systems AG) – Rotator ultra niskotemperaturowy do chłodziarki rozcieńczalnikowej Triton Oxford Instruments, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa

2018

2017

 • MercuryITC (Oxford Instruments) – Kontroler temperatury w zakresie 300mK – 500K, miejsce instalacji Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • KelvinoxHA UHV 16T (Oxford Instruments) – Chłodziarka rozcieńczalnikowa z magnesem nadprzewodzącym 16T w wykonaniu specjalnym UHV, miejsce instalacji Instytut Niskich
 • Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
 • SM4000-8 (Oxford Instruments) – Magnes nadprzewodzący 8T z kriostatem helowym i okienkami, miejsce instalacji Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – Optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Akademia Górniczo Hutnicza AGH, Kraków
 • MercuryITC (Oxford Instruments) – Kontroler temperatury w zakresie 300mK – 500K, miejsce instalacji Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
 • CF935 (Oxford Instruments) – optyczny, helowy kriostat przepływowy, miejsce instalacji Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki I Biotechnologii, Kraków
 • Nanonis Tramea (Oxford Instruments) – Układ pomiarów transportu kwantowego, miejsce instalacji Akademia Górniczo Hutnicza AGH, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Kraków
 • Microstat HiRes (Oxford Instruments) – Optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • Optistat CF (Oxford Instruments) – Optyczny, przepływowy kriostat helowy, miejsce instalacji Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – Optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 • UVLAB NANO X2 (LABIS) – Wielofunkcyjny tester optoelektroniczny UVLAB NANO X2, miejsce instalacji Komenda Stołeczna Policji, Warszawa

2016

2015

 • Triton DR400 611T (Oxford Instruments) – Chłodziarka rozcieńczalnikowa z zamkniętym obiegiem helu i magnesem nadprzewodzącym 611T, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Optistat ACV (Oxford Instruments) – Optyczny kriostat helowy z okienkami pracujący w zamknietym obiegu helu, typ cryogen free, miejsce instalacji Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
 • FlexAL (Oxford Instruments) – Urządzenia do osadzania próżniowego warstw o wysokiej stałej dielektrycznej (Atomic Layer Deposition – ALD, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Plasmalab System 100 (Oxford Instruments) – tanowisko do trawienia związkami chloru ICP-RIE , miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Plasmalab System 100 (Oxford Instruments) – tanowisko do trawienia związkami fluoru z funkcjonalnością osadzania związków krzemu ICP-PECVD, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • MQC Polarimeter (Oxford Instruments) – Niskopolowy spektrometr rezonansu magnetycznego NMR, miejsce instalacji Politechnika Warszawska, Wydział fizyki, Warszawa
 • Maestro (F-DGSI FRANCE ) – Generator czystego azotu Maestro, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Model SVTA-EBS-275 (SVT INC) – Źródła molekularne niskotemperaturowe do urządzenia MBE, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – Optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Akademia Górniczo Hutnicza AGH, Kraków
 • MercuryIPS (Oxford Instruments) – Zasilacz magnesu nadprzewodzącego, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • HelioxVL (Oxford Instruments) – Chłodziarka milikelvinowa oparta na sorpcyjnym pompowaniu 3He, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Microstat He (Oxford Instruments) – Optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Politechnika Warszawska, Wydział fizyki, Warszawa
 • V7090D-71-G262 (Hamamatsu Photonics) – Wzmacniacz obrazu do ultraszybkiej kamery, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • LT-ASWDO/0.82 (Attocube Systems AG) – Niskotemperaturowy achromatyczny obiektyw mikroskopowy, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • RH-10KV (SVT INC) – Zasilacz wysokiego napięcia do sterowania źródłem molekularnym w urządzeniu MBE, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa

2014

2013

 • Optistat ACV (Oxford Instruments) – Optyczny kriostat helowy z okienkami pracujący w zamkniętym obiegu helu, typ cryogen free, miejsce instalacji Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., Wrocław
 • Microstat N (Oxford Instruments) – Optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – Optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Warszawa
 • HMS-3000/MS55T (Microworld ) – System do wykonywania pomiarów hallawskich, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Microstat HiRes (Oxford Instruments) – Optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki, Wrocław
 • Triton DR200 14T (Oxford Instruments) – Chłodziarka rozcieńczalnikowa z zamkniętym obiegiem helu i magnesem nadprzewodzącym 14T, miejsce instalacji Akademia Górniczo Hutnicza AGH, Akademickie Centrum Matariałów i Nanotechnologii, Kraków
 • Microstat HiRes (Oxford Instruments) – Optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Integra LLD 14/16T (Oxford Instruments) – Magnes nadprzewodzący 14/16T z kriostatem helowym i płaszczem azotowym, miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – Optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Gdańsk
 • Microstat MO (Oxford Instruments) – Optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy z magnesem nadprzewodzącym 5T, miejsce instalacji Politechnika Wrocławska,Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • AERONEX H2, N2, NH3 (Entegris Inc) – Oczyszczalniki gazów czystych, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • LN2 cooling (Demaco Holland) – Separator fazy do chłodzenia urządzenia MBE, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa

2012

2011

 • SM4000-11 (Oxford Instruments) – Magnes nadprzewodzący 11T z kriostatem helowym i okienkami, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Microstat MO (Oxford Instruments) – Optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy z magnesem nadprzewodzącym 5T, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – Optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki I Biotechnologii, Kraków
 • Microstat HiRes (Oxford Instruments) – Optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Toruń
 • Optistat ACV (Oxford Instruments) – Optyczny kriostat helowy z okienkami pracujący w zamkniętym obiegu helu, typ cryogen free., miejsce instalacji Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Kraków
 • Optistat ACV (Oxford Instruments) – Optyczny kriostat helowy z okienkami pracujący w zamkniętym obiegu helu, typ cryogen free., miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Optistat ACV (Oxford Instruments) – Optyczny kriostat helowy z okienkami pracujący w zamkniętym obiegu helu, typ cryogen free., miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Microstat He Rectangular Tail (Oxford Instruments) – Optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • SM4000VR (Oxford Instruments) – Dwuosiowy magnes nadprzewodzący 3T+3T z kriostatem helowym i okienkami, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • SM4000-10 (Oxford Instruments) – Magnes nadprzewodzący 11T z kriostatem helowym i okienkami, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Microstat MO (Oxford Instruments) – Optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy z magnesem nadprzewodzącym 5T, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Spectromag CFSM7T-1.5 (Oxford Instruments) – Magnes nadprzewodzący 7T z kriostatem helowym i okienkami, pracujący w zamkniętym obiegu helu, typ cryogen free., miejsce instalacji Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki, Białystok