Nasze realizacje i projekty

2023

 • FMX-1AL Advanced Research Systems, Inc. Układ kriogeniczny pracujący w obiegu zamkniętym do pomiarów luminescencji i podstawowej spektroskopii optycznej. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • FMX-1AL Advanced Research Systems, Inc. Układ kriogeniczny pracujący w obiegu zamkniętym do pomiarów luminescencji i podstawowej spektroskopii optycznej. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
 • FMX-1SS Advanced Research Systems, Inc. Układ kriogeniczny pracujący w obiegu zamkniętym do pomiarów optycznej linii THz. Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 • DMX-1AL Advanced Research Systems, Inc. Układ kriogeniczny pracujący w obiegu zamkniętym do pomiarów luminescencji i podstawowej spektroskopii optycznej. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
 • LT-APO/VISIR/0.82/xs Attocube Systems AG. Niskotemperaturowy achromatyczny obiektyw mikroskopowy. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • ANPxz51/RES/LT Attocube Systems AG. Przesuw piezoelektryczny niskotemperaturowy. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • DMX-20-OM Advanced Research Systems, Inc. Ultra stabilny mikroskopowy kriostat helowy pracujący w zamkniętym obiegu helu, miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • Optistat Dry TLEX (Oxford Instruments) – optyczny kriostat helowy pracujący w zamkniętym obiegu helu, miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • Optistat CF (Oxford Instruments) – optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Optistat DNV (Oxford Instruments) – optyczny, zalewowy kriostat azotowy
 • Optistat CF (Oxford Instruments) – optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy, miejsce instalacji Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
 • Optistat DNV (Oxford Instruments) – optyczny, zalewowy kriostat azotowy
 • Optistat CF (Oxford Instruments) – optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy, miejsce instalacji Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
 • Optistat CF (Oxford Instruments) – optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy, miejsce instalacji FZU Instytut Fizyki Czeskiej Akademii Nauk, Praga

2022

2021

 • Microstat HiRes Pillar (Oxford Instruments) – optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Optistat CF (Oxford Instruments) – optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • MercuryIPS (Oxford Instruments) – zasilacz magnesu nadprzewodzącego, miejsce instalacji Akademia Górniczo Hutnicza AGH, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Kraków
 • MercuryIPS (Oxford Instruments) – zasilacz magnesu nadprzewodzącego, miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • MercuryITC (Oxford Instruments) – kontroler temperatury w zakresie 300mK – 500K, miejsce instalacji OEM
 • Optistat DNV (Oxford Instruments) – optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • Microstat HiRes (Oxford Instruments) – optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • EQ-99X-QZ-S (Hamamatsu Photonics) – źródło światła na zakres spektralny 170-2100 nm, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • HelioxVL (Oxford Instruments) – chłodziarka milikelvinowa oparta na sorpcyjnym pompowaniu 3He, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Sample Protect (Oxford Instruments) – układ kontrolny do pomiarów transportu kwantowego, miejsce instalacji Akademia Górniczo Hutnicza AGH, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Kraków
 • Microstat HiRes (Oxford Instruments) – optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji OEM
 • HMS-3000/MS55T (Microworld ) – system do wykonywania pomiarów hallawskich, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • EQ-99X-QZ-S (Hamamatsu Photonics) – źródło światła na zakres spektralny 170-2100 nm, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Cosmos (F-DGSI FRANCE ) – generator czystego wodoru Cosmos, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Model SVTA-EBS-450 (SVT INC) – źródła molekularne wysokotemperaturowe do urządzenia MBE, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • RH-10KV (SVT INC) – zasilacz wysokiego napięcia do sterowania źródłem molekularnym w urządzeniu MBE, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa

2020

2019

 • Microstat HiRes Pillar (Oxford Instruments) – optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy, elektromagnes 0.3T, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Optistat DNV (Oxford Instruments) – optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Fizyki, Bydgoszcz
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Optistat DNV (Oxford Instruments) – optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Politechnika Warszawska, Wydział fizyki, Warszawa
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji OEM
 • Microstat He Rectangular Tail (Oxford Instruments) – optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Optistat CF (Oxford Instruments) – optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 • Microstat HiRes (Oxford Instruments) – optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Optistat CFV (Oxford Instruments) – optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • ANRv51/RES (Attocube Systems AG) – system piezo przesuwów krokowych , miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • LT-APO/VISIR/0.82/xs (Attocube Systems AG) – niskotemperaturowy achromatyczny obiektyw mikroskopowy, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • ANRv51/RES+/ULT (Attocube Systems AG) – rotator ultra niskotemperaturowy do chłodziarki rozcieńczalnikowej Triton Oxford Instruments, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa

2018

2017

 • MercuryITC (Oxford Instruments) – kontroler temperatury w zakresie 300mK – 500K, miejsce instalacji Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • KelvinoxHA UHV 16T (Oxford Instruments) – chłodziarka rozcieńczalnikowa z magnesem nadprzewodzącym 16T w wykonaniu specjalnym UHV, miejsce instalacji Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
 • SM4000-8 (Oxford Instruments) – magnes nadprzewodzący 8T z kriostatem helowym i okienkami, miejsce instalacji Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Akademia Górniczo Hutnicza AGH, Kraków
 • MercuryITC (Oxford Instruments) – kontroler temperatury w zakresie 300mK – 500K, miejsce instalacji Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
 • CF935 (Oxford Instruments) – optyczny, helowy kriostat przepływowy, miejsce instalacji Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki I Biotechnologii, Kraków
 • Nanonis Tramea (Oxford Instruments) – układ pomiarów transportu kwantowego, miejsce instalacji Akademia Górniczo Hutnicza AGH, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Kraków
 • Microstat HiRes (Oxford Instruments) – optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy, miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • Optistat CF (Oxford Instruments) – optyczny, przepływowy kriostat helowy, miejsce instalacji Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, Wrocław
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 • UVLAB NANO X2 (LABIS) – wielofunkcyjny tester optoelektroniczny UVLAB NANO X2, miejsce instalacji Komenda Stołeczna Policji, Warszawa

2016

2015

 • Triton DR400 611T (Oxford Instruments) – chłodziarka rozcieńczalnikowa z zamkniętym obiegiem helu i magnesem nadprzewodzącym 611T, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Optistat ACV (Oxford Instruments) – optyczny kriostat helowy z okienkami pracujący w zamknietym obiegu helu, typ cryogen free, miejsce instalacji Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
 • FlexAL (Oxford Instruments) – urządzenia do osadzania próżniowego warstw o wysokiej stałej dielektrycznej (Atomic Layer Deposition – ALD, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Plasmalab System 100 (Oxford Instruments) – stanowisko do trawienia związkami chloru ICP-RIE , miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Plasmalab System 100 (Oxford Instruments) – stanowisko do trawienia związkami fluoru z funkcjonalnością osadzania związków krzemu ICP-PECVD, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • MQC Polarimeter (Oxford Instruments) – niskopolowy spektrometr rezonansu magnetycznego NMR, miejsce instalacji Politechnika Warszawska, Wydział fizyki, Warszawa
 • Maestro (F-DGSI FRANCE ) – generator czystego azotu Maestro, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Model SVTA-EBS-275 (SVT INC) – źródła molekularne niskotemperaturowe do urządzenia MBE, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Akademia Górniczo Hutnicza AGH, Kraków
 • MercuryIPS (Oxford Instruments) – zasilacz magnesu nadprzewodzącego, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • HelioxVL (Oxford Instruments) – chłodziarka milikelvinowa oparta na sorpcyjnym pompowaniu 3He, miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Microstat He (Oxford Instruments) – optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Politechnika Warszawska, Wydział fizyki, Warszawa
 • V7090D-71-G262 (Hamamatsu Photonics) – wzmacniacz obrazu do ultraszybkiej kamery, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • LT-ASWDO/0.82 (Attocube Systems AG) – niskotemperaturowy achromatyczny obiektyw mikroskopowy, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • RH-10KV (SVT INC) – zasilacz wysokiego napięcia do sterowania źródłem molekularnym w urządzeniu MBE, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa

2014

2013

 • Optistat ACV (Oxford Instruments) – optyczny kriostat helowy z okienkami pracujący w zamkniętym obiegu helu, typ cryogen free, miejsce instalacji Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., Wrocław
 • Microstat N (Oxford Instruments) – optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Warszawa
 • HMS-3000/MS55T (Microworld ) – system do wykonywania pomiarów hallawskich, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Microstat HiRes (Oxford Instruments) – optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki, Wrocław
 • Triton DR200 14T (Oxford Instruments) – chłodziarka rozcieńczalnikowa z zamkniętym obiegiem helu i magnesem nadprzewodzącym 14T, miejsce instalacji Akademia Górniczo Hutnicza AGH, Akademickie Centrum Matariałów i Nanotechnologii, Kraków
 • Microstat HiRes (Oxford Instruments) – optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Integra LLD 14/16T (Oxford Instruments) – magnes nadprzewodzący 14/16T z kriostatem helowym i płaszczem azotowym, miejsce instalacji Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Gdańsk
 • Microstat MO (Oxford Instruments) – optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy z magnesem nadprzewodzącym 5T, miejsce instalacji Politechnika Wrocławska,Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
 • AERONEX H2, N2, NH3 (Entegris Inc) – oczyszczalniki gazów czystych, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • LN2 cooling (Demaco Holland) – separator fazy do chłodzenia urządzenia MBE, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa

2012

2011

 • SM4000-11 (Oxford Instruments) – magnes nadprzewodzący 11T z kriostatem helowym i okienkami, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Microstat MO (Oxford Instruments) – optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy z magnesem nadprzewodzącym 5T, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Optistat DN (Oxford Instruments) – optyczny, zalewowy kriostat azotowy, miejsce instalacji Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki I Biotechnologii, Kraków
 • Microstat HiRes (Oxford Instruments) – optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Toruń
 • Optistat ACV (Oxford Instruments) – optyczny kriostat helowy z okienkami pracujący w zamkniętym obiegu helu, typ cryogen free., miejsce instalacji Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Kraków
 • Optistat ACV (Oxford Instruments) – optyczny kriostat helowy z okienkami pracujący w zamkniętym obiegu helu, typ cryogen free., miejsce instalacji Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Optistat ACV (Oxford Instruments) – optyczny kriostat helowy z okienkami pracujący w zamkniętym obiegu helu, typ cryogen free., miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Microstat He Rectangular Tail (Oxford Instruments) – optyczny, spektroskopowy, przepływowy kriostat helowy., miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • SM4000VR (Oxford Instruments) – dwuosiowy magnes nadprzewodzący 3T+3T z kriostatem helowym i okienkami, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • SM4000-10 (Oxford Instruments) – magnes nadprzewodzący 11T z kriostatem helowym i okienkami, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Microstat MO (Oxford Instruments) – optyczny, mikroskopowy, przepływowy kriostat helowy z magnesem nadprzewodzącym 5T, miejsce instalacji Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Warszawa
 • Spectromag CFSM7T-1.5 (Oxford Instruments) – magnes nadprzewodzący 7T z kriostatem helowym i okienkami, pracujący w zamkniętym obiegu helu, typ cryogen free., miejsce instalacji Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki, Białystok